شماره تلفن واحد ها

مخاطب گرامي درصورت نياز به تماس با بخشهاي مختلف موسسه فرهنگي،ورزشي ورفاهي پيام لطفا با شماره 42340000 تماس حاصل نمائيد  ويا شماره هاي داخلي بخش مورد نظر را در سه صفر آخر شماره مذكور شماره گيري نمائيد . مانند:شماره بخش روابط عمومي 42340302  مي باشد.

 

موسسه فرهنگي،ورزشي ورفاهي پيام

 

 

تهران ،خیابان شریعتی ،بالاتر از چهارراه قصر ،روبروی پارک اندیشه ،ورودی 11 
تلفن   42340000
فاکس 88473748
 

 

دفتر معاونت ها (مالی و ورزشی)

 

تلفن   42340201  -  42340202
 


 واحد پذیرش

 

تلفن   42340120  

 

روابط عمومی

 

تلفن    42340302  - 42340303 - 42340308

 

کارشناسان ورزشی (آقایان)

 

تلفن   42340215  -  42340214 
 

 

مسئول ورزش بانوان

 

تلفن   42340218

 

واحد حسابداری

 

تلفن   42340210  -  42340209 - 42340208  - 42340207 - 42340206

امور اداری

 

تلفن   42340212  -  42340211
 

حراست

 

تلفن   42340309  - 42340307

دبیر خانه

 

تلفن    42340220

واحد انفورماتیک

 

تلفن   42340144  -  42340141  - 42340140

 

تدارکات

 

تلفن   42340182  -  42340181  - 42340180

فنی مهندسی

 

تلفن   42340306

  

واحد حقوقی

 

تلفن   42340304  - 42340305    

مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم(ص)

 

تلفن    42340130

دفتر سالن های ورزشی

 

تلفن    42340150

سالن تیراندازی

 

تلفن    42340151

سالن بدنسازی (شماره1)
 
تلفن      88112482

سالن بدنسازی (شماره2)

 

تلفن   42340152

زمین چمن

  

تلفن    42340155  -  42340154

تنیس خاکی

 

تلفن   42340137

 

صخره نوردی

 

تلفن   42340136

مجموعه آبی

 

تلفن   42340134  -  42340135

اسکیت

 

تلفن   42340138 

 

امور بانوان

 

 

تلفن    42340302 

بازرسی

تلفن         88117127 ،42340312
  
 
 
 
 

×