باشگاه پیام| دوره‌های آموزشی
تا کنون میزبان 398 دوره آموزش و همایش بوده‌ایم

دوره‌ها

همه
 • شنا
 • فوتبال
 • والیبال
 • بسکتبال
 • یوگا
 • بدمینتون
 • ایروبیک
 • آب‌درمانی
 • رزمی
 • نقاشی
 • چرتکه
 • فوتسال
 • پیلاتس
 • بدنسازی
 • کتاب‌خوانی
 • استعدادیابی
 • پینگ‌پنگ
 • کودکان
 • تیراندازی
 • تی‌آر‌ایکس
 • فانکشنال
 • کاردیو-هیت
 • اسپینینگ

جنسیت

همه
 • آقایان
 • بانوان
 • آقایان و بانوان

بدمینتون بانوان

مربیان پیام
جمعه‌ها
بالای 5 سال
13:30 الی 15:45
خرید پیوست فرهنگی

1,400,000

تومان

مارشال فیتنس بانوان 2

مربیان پیام
روزهای فرد
بالای 18 سال
14:00 الی 15:00
خرید پیوست فرهنگی

1,500,000

تومان

آبدرمانی بانوان 3

مربیان پیام
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
بالای 18 سال
9:30 الی 10:30
خرید پیوست فرهنگی

1,000,000

تومان

آبدرمانی بانوان 2

مربیان پیام
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
بالای 18 سال
13:30 الی 14:30
خرید پیوست فرهنگی

1,000,000

تومان

آبدرمانی بانوان 1

مربیان پیام
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
بالای 18 سال
12:30 الی 13:30
خرید پیوست فرهنگی

1,000,000

تومان

فیتنس پلاس 4 نفره بانوان 3

مربیان پیام
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
بالای 18 سال
17:15 الی 18:30
خرید پیوست فرهنگی

1,600,000

تومان

فیتنس پلاس 4 نفره بانوان 2

مربیان پیام
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
بالای 18 سال
16:00 الی 17:15
خرید پیوست فرهنگی

1,600,000

تومان

بوت کمپ بانوان 2

مربیان پیام
روزهای فرد
بالای 18 سال
15:00 الی 16:00
خرید پیوست فرهنگی

1,500,000

تومان

بوت کمپ بانوان 1

مربیان پیام
روزهای فرد
بالای 18 سال
11:00 الی 12:00
خرید پیوست فرهنگی

1,500,000

تومان

مارشال فیتنس بانوان 1

مربیان پیام
روزهای فرد
بالای 18 سال
10:00 الی 11:00
خرید پیوست فرهنگی

1,500,000

تومان

CX بانوان

مربیان پیام
روزهای فرد
بالای 18 سال
9:00 الی 10:00
خرید پیوست فرهنگی

800,000

تومان

فیتنس پلاس 4 نفره بانوان 1

مربیان پیام
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
بالای 18 سال
7:30 الی 8:45
خرید پیوست فرهنگی

1,600,000

تومان

پیلاتس بانوان

مربیان پیام
یکشنبه _سه شنبه
بالای 18 سال
17:30 الی 18:45
خرید پیوست فرهنگی

700,000

تومان

فانکشنال CX بانوان 2

مربیان پیام
روزهای فرد
بالای 18 سال
18:00 الی 19:00
خرید پیوست فرهنگی

800,000

تومان

فانکشنال CX بانوان‌ 1

مربیان پیام
روزهای فرد
بالای 18 سال
17:00 الی 18:00
خرید پیوست فرهنگی

800,000

تومان

کاردیو-هیت بانوان

مربیان پیام
روزهای فرد
بالای 18 سال
16:00 الی 17:00
خرید پیوست فرهنگی

800,000

تومان

ایروبیک بانوان

مربیان پیام
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
بالای 18 سال
8:15 الی 9:15
خرید پیوست فرهنگی

700,000

تومان

یوگا مبتدی بانوان

مربیان پیام
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
بالای 18 سال
11:00 الی 12:30
خرید پیوست فرهنگی

700,000

تومان

یوگا پیشرفته بانوان

مربیان پیام
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
بالای 18 سال
9:30 الی 11:00
خرید پیوست فرهنگی

700,000

تومان

تنیس روی میز نوجوانان (پیش ثبت نام)

مهدی محمدی
روزهای زوج
7 الی 17 سال
13:45 الی 15:00

تنیس روی میز بانوان (پیش ثبت نام)

مربیان پیام
روزهای فرد
بالای 17 سال
17:00 الی 18:30

تنیس روی میز آقایان 2 (پیش ثبت نام)

مهدی محمدی
روزهای فرد
بالای 17 سال
19:30 الی 21:00

تنیس روی میز آقایان 1 (پیش ثبت نام)

مهدی محمدی
روزهای زوج
بالای 17 سال
19:30 الی 21:00

ایروبیک پیشرفته بانوان 3

آرزو قلی زاده
روزهای فرد
بالای 10 سال
16:00 الی 17:00
خرید پیوست فرهنگی

1,000,000

تومان

تی آر ایکس بانوان 7

آیدا توفیقی
روزهای زوج
بالای 10 سال
18:00 الی 19:00
خرید پیوست فرهنگی

1,300,000

تومان

تی آر ایکس بانوان 6

آیدا توفیقی
روزهای زوج
بالای 10 سال
17:00 الی 18:00
خرید پیوست فرهنگی

1,300,000

تومان

تی آر ایکس بانوان 5

آیدا توفیقی
روزهای زوج
بالای 10 سال
16:00 الی 17:00
خرید پیوست فرهنگی

1,300,000

تومان

تی آر ایکس بانوان 4

دلیله ضرغامی
روزهای فرد
بالای 10 سال
18:00 الی 19:00
خرید پیوست فرهنگی

1,000,000

تومان

تی آر ایکس بانوان 3

دلیله ضرغامی
روزهای فرد
بالای 10 سال
17:00 الی 18:00
خرید پیوست فرهنگی

1,000,000

تومان

اسپینینگ بانوان 6

دلیله ضرغامی
روزهای فرد
بالای 10 سال
17:00 الی 18:00
خرید پیوست فرهنگی

1,000,000

تومان

اسپینینگ بانوان 5

دلیله ضرغامی
روزهای فرد
بالای 10 سال
16:00 الی 17:00
خرید پیوست فرهنگی

1,000,000

تومان

اسپینینگ بانوان 4

فرناز عمادی
روزهای زوج
بالای 10 سال
18:00 الی 19:00
خرید پیوست فرهنگی

1,300,000

تومان

اسپینینگ بانوان 3

فرناز عمادی
روزهای زوج
بالای 10 سال
17:00 الی 18:00
خرید پیوست فرهنگی

1,300,000

تومان

اسپینینگ بانوان 2

مهری قاضی‌مرادی
روزهای زوج
بالای 10 سال
11:00 الی 12:00
خرید پیوست فرهنگی

1,300,000

تومان

ورزش تخصصی کودکان 6 (پیش ثبت نام)

مربیان مرکز ویوان
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
4/5 الی 6/5 سال
18:00 الی 18:45

ورزش تخصصی کودکان 5 (پیش ثبت نام)

مربیان مرکز ویوان
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
3/5 الی 6/5 سال
17:00 الی 17:45

ورزش تخصصی کودکان 4 (پیش ثبت نام)

مربیان مرکز ویوان
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
4/5 الی 6/5 سال
16:00 الی 16:45

ورزش تخصصی کودکان 3 (پیش ثبت نام)

مربیان مرکز ویوان
دوشنبه ها
3/5 الی 6/5 سال
15:00 الی 15:45
×