باشگاه پیام| اطلاعیه ها
اطلاعیه مجموعه بدنسازی دلکده

اطلاعیه مجموعه بدنسازی دلکده

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه بدنسازی دلکده از تاریخ 1 دی 1400 تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد. ...

ادامه مطلب
اطلاعیه انعقاد قرارداد با مجموعه ورزشی انقلاب قم

اطلاعیه انعقاد قرارداد با مجموعه ورزشی انقلاب قم

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه ورزشی انقلاب قم از تاریخ 24 آبان به مجموعه های طرف قرارداد با پیام اضافه شد. ​مشاهده اطلاعات مجموعه​​​ ...

ادامه مطلب
اطلاعیه انعقاد قرارداد با مرکز مشاوره و روان شناسی خانواده ایرانی

اطلاعیه انعقاد قرارداد با مرکز مشاوره و روان شناسی خانواده ایرانی

به اطلاع اعضا محترم می رساند مرکز مشاوره و روان شناسی خانواده ایرانی از تاریخ 24 آبان به مجموعه های طرف قرارداد با پیام اضافه شد. ​مشاهده اطلاعات مجموعه​​​ ...

ادامه مطلب
اطلاعیه مجموعه ورزشی دهکده آفتاب کرج

اطلاعیه مجموعه ورزشی دهکده آفتاب کرج

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه ورزشی دهکده آفتاب کرج از تاریخ 24 آبان تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد. ...

ادامه مطلب
اطلاعیه انعقاد قرارداد با مجموعه بدنسازی سالار

اطلاعیه انعقاد قرارداد با مجموعه بدنسازی سالار

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه بدنسازی سالار از تاریخ 11 آبان به مجموعه های طرف قرارداد با پیام اضافه شده است. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
اطلاعیه انعقاد قرارداد با آموزشگاه موسیقی نیک اندیشان فرهنگ آفرین(نافا)

اطلاعیه انعقاد قرارداد با آموزشگاه موسیقی نیک اندیشان فرهنگ آفرین(نافا)

به اطلاع اعضا محترم می رساند آموزشگاه موسیقی نیک اندیشان فرهنگ آفرین(نافا) از تاریخ 11 آبان به مجموعه های طرف قرارداد با پیام اضافه شده است. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
اطلاعیه انعقاد قرارداد با مجموعه آبی پردیسان نور

اطلاعیه انعقاد قرارداد با مجموعه آبی پردیسان نور

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه آبی پردیسان نور از تاریخ 11 آبان به مجموعه های طرف قرارداد با پیام اضافه شده است. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
اطلاعیه انعقاد قرارداد با مجموعه شهر ورزش2

اطلاعیه انعقاد قرارداد با مجموعه شهر ورزش2

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه شهر ورزش2 از تاریخ 11 آبان به مجموعه های طرف قرارداد با پیام اضافه شده است. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
×