باشگاه پیام| اطلاعیه ها
اطلاعیه عقد قرارداد با مجموعه ورزشی مانا یوگا

اطلاعیه عقد قرارداد با مجموعه ورزشی مانا یوگا

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه ورزشی مانا یوگا از تاریخ 30 شهریور به مجموعه های طرف قرارداد با پیام اضافه شده است. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
اطلاعیه عقد قرارداد با مجموعه اتاق فرار ویرا

اطلاعیه عقد قرارداد با مجموعه اتاق فرار ویرا

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه اتاق فرار ویرا از تاریخ 27 شهریوربه مجموعه های طرف قرارداد با پیام اضافه شده است. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
اطلاعیه مجموعه آبی نور ایلام

اطلاعیه مجموعه آبی نور ایلام

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه آبی نور ایلام از تاریخ 7 شهریور فعال و آمـاده ارائـه خدمـات می باشد. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
اطلاعیه مجموعه بدنسازی پالادیوم اصفهان

اطلاعیه مجموعه بدنسازی پالادیوم اصفهان

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه بدنسازی پالادیوم اصفهان از تاریخ 7 شهریور فعال و آمـاده ارائـه خدمـات می باشد. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
اطلاعیه مجموعه بدنسازی اکسیژن بیرجند

اطلاعیه مجموعه بدنسازی اکسیژن بیرجند

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه بدنسازی اکسیژن بیرجند از تاریخ 16 تیر فعال و آماده ارائه خدمات می باشد. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
×