باشگاه پیام| اطلاعیه ها
اطلاعیه تعطیلی سالن بدنسازی شماره2 موسسه پیام

اطلاعیه تعطیلی سالن بدنسازی شماره2 موسسه پیام

به اطلاع ورزشکاران محترم می رساند سالن بدنسازی شماره 2 از شنبه 09/19 جهت تعمیرات تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. ...

ادامه مطلب
اطلاعیه مجموعه آبی دانشگاه بیرجند

اطلاعیه مجموعه آبی دانشگاه بیرجند

به اطلاع اعضا محترم می رساند، مجموعه آبی دانشگاه بیرجند از تاریخ 15 آذر به مجموعه های طرف قرار داد با پیام اضافه شد. ​ مشاهده اطلاعات مجموعه ​​​ ...

ادامه مطلب
اطلاعیه مجموعه بدنسازی عقیل مرادی بندرعباس

اطلاعیه مجموعه بدنسازی عقیل مرادی بندرعباس

به اطلاع اعضا محترم می رساند، مجموعه بدنسازی عقیل مرادی بندر عباس از تاریخ 15 آذر به مجموعه های طرف قرار داد با پیام اضافه شد. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
اطلاعیه کارتنگ بین المللی پرند

اطلاعیه کارتنگ بین المللی پرند

به اطلاع اعضا محترم می رساند کارتینگ بین المللی پرند از تاریخ 13 آذر تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد. ...

ادامه مطلب
اطلاعیه آموزشگاه موسیقی سرنا کرج

اطلاعیه آموزشگاه موسیقی سرنا کرج

به اطلاع اعضا محترم می رساند، آموزشگاه موسیقی سرنا از تاریخ 8 آبان 1401 به مجموعه های طرف قرارداد با پیام اضافه شد. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
اطلاعیه مجموعه آبی یاس بانوان

اطلاعیه مجموعه آبی یاس بانوان

به اطلاع اعضا محترم می رساند، مجموعه آبی یاس بانوان از تاریخ 3 آبان 1401 فعال و آماده ارائه خدمات می باشد. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
اطلاعیه مجموعه آبی و بدنسازی گلایل سفید

اطلاعیه مجموعه آبی و بدنسازی گلایل سفید

به اطلاع اعضا محترم می رساند، مجموعه آبی و بدنسازی گلایل سفید از تاریخ 2 آبان 1401 فعال و آماده ارائه خدمات می باشد. مشاهده اطلاعات مجموعه ...

ادامه مطلب
اطلاعیه مجموعه آبی یاس بانوان

اطلاعیه مجموعه آبی یاس بانوان

به اطلاع اعضا محترم می رساند، مجموعه آبی یاس بانوان از تاریخ 2 آبان 1401 تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد. ...

ادامه مطلب
اطلاعیه مجموعه آبی زیتون غرب

اطلاعیه مجموعه آبی زیتون غرب

به اطلاع اعضا محترم می رساند مجموعه آبی زیتون غرب از تاریخ 30 مهر 1401 تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد. ...

ادامه مطلب
×