باشگاه پیام| خدمات| خدمات فرهنگی


معرفی خدمات فرهنگی


خدمات فرهنگی بخش مهمی از خدمات ممتاز موسسه پیام را به خود اختصاص داده است . مجموعه ی فاخر فرهنگی و مذهبی پیامبراعظم (ص) در موسسه پیام یکی از پایگاه های ارزشمند تهران بزرگ است که امکاناتی کامل و مدرن را شامل می شود .
با ورود به این بخش می توانید ضمن مشاهده امکانات مجموعه پیامبراعظم (ص) اطلاعات لازم را جهت رزور و هماهنگی برگزاری مراسم را در اختیار داشته باشید .

×