باشگاه پیام| سالن‌های ورزشی و فرهنگی
موسسه پیام دارای 4 سالن ورزشی و فرهنگی است.

رشته ورزشی

جنسیت

سالن سرپوشیده شماره 1

سالن محمد پارسا پیام
0 تومان

زمین چمن مصنوعی پیام

ورزشگاه شهید اینانلو
0 تومان

سالن آمفی تئاتر پیام

مجموعه پیامبر اعظم پیام
0 تومان
×