تاریخ انتشار :

برنامه زمانبندی شش ماهه دوم سال ۹۵

 

برنامه زمانبندی شش ماهه دوم سال ۹۵ – مجموعه آبی

بانوان

۲۰:۳۰-۱۹

۱۸:۳۰-۱۷

۱۶:۳۰-۱۵

۱۴:۳۰-۱۳

۱۲-۱۰:۳۰

۱۰-۸:۳۰

۷-۸:۳۰

روزها

...........

آموزشی- تفریحی

تفریحی

تفریحی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

آموزشی- تفریحی

یکشنبه

تفریحی

آموزشی- تفریحی

تفریحی

تفریحی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

آموزشی- تفریحی

سه شنبه

تفریحی

مدرسه شنا

تفریحی

تفریحی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

آموزشی - تفریحی

پنج شنبه

۲۰:۳۰-۱۹

۱۸:۳۰-۱۷

۱۶:۳۰-۱۳

۱۲-۸:۳۰

۸:۳۰-۷

سونا

       

۱۲-۱۱

۱۱-۱۰

۱۰-۹

آب درمانی

 

آقایان

۲۲:۳۰-۱۹:۳۰

۱۹-۱۷:۳۰

۱۷:۳۰-۱۶:۳۰

۱۵-۱۶:۳۰

۱۴:۳۰-۱۳

۱۳-۱۲

۱۲-۱۰:۳۰

۱۰-۸:۳۰

۸-۶:۳۰

روزها

تفریحی

تفریحی- آموزشی بزرگسالان

مدرسه شنا

تفریحی- آموزشی بزرگسالان

تفریحی

آب درمانی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

مدیران

شنبه

……………

تفریحی- آموزشی بزرگسالان

مدرسه شنا

تفریحی- آموزشی بزرگسالان

تفریحی

آب درمانی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

مدیران

دوشنبه

تفریحی

تفریحی

 

تفریحی- آموزشی بزرگسالان

تفریحی

آب درمانی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

مدیران

چهارشنبه

نظافت کلی

۱۲-۱۰:۳۰

۱۰-۸:۳۰

........

جمعه

۲۲:۳۰ – ۱۹:۳۰

۱۹-۱۷:۳۰

۱۶:۳۰-۱۳

۱۲-۸:۳۰

۸-۶:۳۰

سونا

کد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
برای این مطلب هنوز نظری درج نشده است
×