تاریخ انتشار :

برنامه زمانبندی مسابقات والیبال بانوان دهه مبارکه فجر 1396

 

 

دور اول

 

مخابرات استان تهران، شرکت ارتباطات سیار 96/10/24         ساعت 13:30

سازمان تنظیم مقررات، شرکت ارتباطات زیرساخت 96/10/24   ساعت 15

 

دور دوم

 

 شرکت مخابرات تهران، شرکت ارتباطات زیرساخت 96/11/1   ساعت 13:30

شرکت ارتباطات سیار، سازمان تنظیم مقررات  96/11/1        ساعت 15

 

دور سوم

 

شرکت مخابرات تهران، سازمان تنظیم مقررات  96/11/8      ساعت 13:30

شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت ارتباطات سیار 96/11/8   ساعت 15

برنامه زمانبندی مسابقات والیبال بانوان دهه مبارکه فجر 1396

 

برنامه زمانبندی مسابقات والیبال بانوان دهه مبارکه فجر 1396

 

 

کد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
برای این مطلب هنوز نظری درج نشده است
×