تاریخ انتشار :

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

بمناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و گرامیداشت هفته بسیج سومین المپیاد ورزشی کارکنان (بانوان) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور بیش از ۶۰ ورزشکار در چهار رشته ورزشی  دارت،بدمینتون ،شنا و داژبال  بصورت تیمی و انفرادی در استان مازندران برگزار شد.

 

نتایج مسابقات دارت

مقام اول       خانم نرگس نوروزی

مقام دوم       شیدا قنبرلو

مقام سوم     ربابه صفری

 

 

نتایج مسابقات داژبال (تیمی)

مقام اول   تیم منطقه شمال و جنوب شرق

خانم شیرین تسلیمی

خانم فاطمه برکاتی

خانم صوفیا دادرس

خانم مژگان سایه بانی

 

 

مقام دوم         تیم دفاتر ستادی و توسعه مدیریت

خانم حدیثه جعفری

خانم مائده سلیمانی

خانم افسانه میرزایی مقدم

خانم محبوبه درویشی

 

 

مقام سوم       تیم بررسی فنی و صدور پروانه

خانم آرزو یدالل پور

خانم سمیرا کاشانی 

خانم نرگس برهنی

خانم مریم علیزاده

خانم سمانه جاهدی پور

 

 

 

 

نتایج مسابقات بدمینتون

مقام اول            خانم سمانه والی 

مقام دوم           خانم طیبه زاهدی 

مقام سوم           خانم نازنین هاشمی

 

 

 

نتایج مسابقات شنا زیر ۳۵ سال 

 مقام اول      خانم مهشید باقریان

مقام دوم        نیلوفر ناصری

 

 

نتایج مسابقات شنا بالای ۳۵ سال

 مقام اول     ندا رحیمی

مقام دوم      افسانه  فلاحت پیشه

 

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نتایج سومین دوره المپیاد( بانوان ) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
برای این مطلب هنوز نظری درج نشده است
×