تاریخ انتشار :

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.


این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ ورزش میان کارکنان و خانواده ها ، ایجاد روحیه نشاط و شادابی و توجه به سلامت جسمانی آنان و در سطح کارمندان و فرزندان سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد .
در این دوره از مسابقات که در بخش آقایان برگزار گردید حدود 60   نفر از  8شرکت/ سازمان در رشته های دارت، آمادگی جسمانی و پنالتی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
که در مجموع از شرکت کنندگان سه رشته، از مقام اول تا ششم  به شرح ذیل با اهدای جوایز تقدیر به عمل آمد.
نام پدر                      نام فرزند                     مقام            شرکت/سازمان
امیر خانی                     آریا                         اول             مرکز تحقیقات
علی قربانی خلعت            نیما                        دوم            ارتباطات سیار
محمود رزاقی                 سپهر                       سوم           وزارت ارتباطات
سید شاهین کیایی         سید باربد                    چهارم          ارتباطات سیار
ناصر میرزایی                   پدرام                      پنجم           مخابرات ایران
علیرضا قندهاری            امیر حسین                  ششم         مخابرات ایران
بهمن شفائی                علی اصغر                  ششم         شرکت ملی پست
و در پایان به پنج نفر از حاضرین به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

اولین جشنواره ورزش های همگانی پدران و پسران در موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برگزار شد.

 

کد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
برای این مطلب هنوز نظری درج نشده است
×