تاریخ انتشار :

وزیر ارتباطات بزرگترین مجموعه زمین های تنیس یک دست خاورمیانه در باشگاه پیام را افتتاح کرد

وزیر ارتباطات بزرگترین مجموعه زمین های تنیس یک دست خاورمیانه در باشگاه پیام را افتتاح کرد

 

کد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
برای این مطلب هنوز نظری درج نشده است
×