تاریخ انتشار :

زمانبندی مسابقات فوتسال در روز اول المپیاد ورزشی آقایان

زمانبندی مسابقات فوتسال در روز اول المپیاد ورزشی آقایان

 

زمانبندی مسابقات فوتسال در روز اول المپیاد ورزشی آقایان

 

سازمان تنظیم مقررات --- فناوری اطلاعات ساعت ۹:۰۰
مخابرات استان تهران --- شرکت پست ساعت ۹:۴۵
مخابرات استان فارس --- مخابرات ایران ساعت۱۰:۳۰


مرکز تحقیقات --- ارتباطات سیار ، ساعت ۱۱:۱۵
وزرات ارتباطات --- پست بانک   ساعت ۱۲:۰۰

 

شرکت زیرساخت ---- فناوری اطلاعات ساعت ۱۵
مخابرات استان تهران --- مخابرات ایران ساعت ۱۵:۴۵
مخابرات استان فارس --- شرکت پست ساعت ۱۶:۳۰  


مرکز تحقیقات --- پست بانک  ساعت ۱۷:۱۵
وزارت ارتباطات --- ارتباطات سیار ساعت ۱۸:۰۰

کد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
برای این مطلب هنوز نظری درج نشده است
×