تاریخ انتشار :

فعالیت های موسسه پیام در حوزه مسئولیت های اجتماعی

 

نشست مهندس راسخ با کمیته مسئولیت های اجتماعی انجمن ورزش شرکت ها

صبح روز چهارشنبه 1 آبان ماه، اعضای کمیته مسئولیت های اجتماعی با مهندس مهدی راسخ رئیس هیأت مدیره موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه پیام در این نشست که در راستای بررسی و ایجاد راهکارهای مناسب و ارتقا سطوح همکاری طرفین، بمنظور انجام بهتر و مطلوب تر مسئولیت های اجتماعی برگزار شد اعضای حاضر در جلسه نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و به نتایج مطلوبی در خصوص توسعه همکاری های متقابل در حوزه ورزش، فرهنگ و مسئولیت های اجتماعی دست یافتند.

محرومیت زادیی و ریشه کن کردن فقر در مناطق محروم و کمک رسانی مادی و معنوی به مدارس این مناطق از دیگر موضوعات مهمی بود که در این نشست صمیمانه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی در خصوص آن اتخاذ گردید.

کد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
برای این مطلب هنوز نظری درج نشده است
×