تاریخ انتشار :

آموزش و پژوهش راهبرد نوین موسسه پیام در توسعه خدمات

 

 

مدیر عامل موسسه پیام با دعوت از پژوهشگران و کادر علمی موسسه به مناسبت هفته پژوهش، خواستار تدوین طرح راهبردی توسعه خدمات بر مبنای علم  و تکنولوژی های دانش بنیان شد.

در ابتدای جلسه مدیرعامل پیام با تاکید بر اهمیت پژوهش و پیگیری امور بر مدار تحقیقات و پژوهش های علمی گفت:  نامگذاری هفته پژوهش، نشان از اهمیت این موضوع در کشور دارد. تلاش های زیادی صورت گرفته تا پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در راستای نیازها و حل مشکلات باشد. برگزاری این جلسات در جهت رسیدن به یک درک و فهم مشترک مابین محققین و مدیران اجرایی بسیار مفید بوده و باید سعی در کاربردی و عملیاتی کردن هرچه بیشتر تحقیقات و پژوهش ها شود.

در ادامه جلسه حاضرین با ارائه پیشنهادات و نظرات خود طرح هایی بمنظور توسعه و بهبود فضای علمی و پژوهشی موسسه ارائه کردند.

تشکیل کمیته تحقیق و توسعه برای ارتقا سطح علمی و افزایش نوآوری در موسسه، تدوین اساسنامه آموزشی و تشکیل کمیته های علمی در تمامی حوزه های خدماتی و اداری، توسعه خدمات بر مبنای دانش و پژوهش و دعوت از پژوهشگران نخبه در حوزه ورزش از پیشنهادات پژوهشگران مدعو در جلسه بود که مقرر گردید با تداوم جلسات سند راهبردی موسسه در زمینه آموزش و پژوهش تنظیم و بر اساس اولویت اجرا گردد.

 

کد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
برای این مطلب هنوز نظری درج نشده است
×