مجموعه بدنسازی دلکده

استخر سرپوشیده ، استخر بزرگسالان ،استخر کودکان ، استخر آبدرمانی ، جکوزی ، حوضچه آبسرد ، سونا خشک ، سونا بخار، حمام ترکی . مجموعه دارای امکانات ماساژ ، حمام سنتی ، آموزش شنا، بوفه می باشد که شامل هزینه نقدی می شود . در بخش بدنسازی هم مواردی از جمله ایروبیک ، پیلاتس ، باله ) رقص ( ، چربی سوزی ، شکم پهلو ، اسپیلینگ و TRX می باشد که امکان استفاده با کارت نیست و باید هزینه نقدی پرداخت گردد.
×