امکانات کارتینگ میثاق


آدرس


اقدسیه، خیابان سباری ، کوچه سیزدهم شرقی، انتهای کوچه، مجموعه ورزشی میثاق

تصاویر


شماره تماس


    22810147-9

نقشه و مسیریابی

راهنمایی : جهت استفاده از سیستم مسیریاب ، هنگام سوال مرورگر مبنی بر دسترسی به موقعیت فعلیتان ، این اجازه را صادر نمایید


Directions path length: {{map.directionsRenderers[0].directions.routes[0].overview_path.length}}