کلینیک روانشناسی و مشاوره در مسیر رویا (کندو سابق)

- بهزیستی و سلامت روان - کودک و کودکان با نیازهای ویژه - پیش از ازدواج - خانواده و روابط زناشویی - تربیتی و تحصیلی - شغلی و سازمانی - سالمندان و بازنشستگی - ارزیابی های روان شناختی (آزمون های هوش، استعداد، شخصیت و ....) - برگزاری دوره های آموزشی
×