مجموعه آبی و بدنسازی مشهدی

مجموعه دارای دو استخر مجزا برای خدمت رسانی به آقایان و بانوان محترم می‌باشد.
×