امکانات مجموعه سوار كاری شايان شرق


به ازای هر کارت 42 دقیقه سوارکاری انجام می شود. کلاه سوار کاری مبلغ 9222 هزار تومان به فروش می رسد. استفاده از رستوران و فروشگاه لوازم ورزشی و سوارکاری شامل هزینه می گردد. کارکنان پیام با کارت پیام صرفاً می توانند ازسوارکاری استفاده نمایند.

آدرس


كمر بندي بومهن-500 مترمانده به پمپ بنزین کوثر، سمت راست باشگاه سوارکاری شایان شرق

تصاویر


شماره تماس


    34_09191385632

نقشه و مسیریابی

راهنمایی : جهت استفاده از سیستم مسیریاب ، هنگام سوال مرورگر مبنی بر دسترسی به موقعیت فعلیتان ، این اجازه را صادر نمایید


Directions path length: {{map.directionsRenderers[0].directions.routes[0].overview_path.length}}