اموزشگاه موسیقی آریا هنر

سازهای سنتی ایرانی ، آواز ( پاپ – سنتی ) ، کلاسیک ، کلاس های گروهی (کارگاهی) ، کنسرت هنرجویی یا اساتید ، امتحان پایان ترم ، ارائه گواهینامه پایان دوره ، هر جلسه حضور در موسسه 1 کارت پیام خود شخص یا یکی از اقوام درجه یک شخص متقاضی – کلاسها کاملاً عایق بندی شده و آگوستیک می باشد . بعد از اتمام هر دوره کارنامه پایان دروه به هنرجو اعطا می گردد.
×