مجموعه بدنسازی اکسیژن بیرجند

سالن بدنسازی، سونا خشک ، سونا بخار ، این مجموعه دارای دو سالن بدنسازی مجزا برای آقایان و بانوان می باشد که همه روزه به صورت همزمان قابل استفاده می باشد.مواردی از جمله استفاده از دستگاه های موجود در سالن ها، سونا، سالن trx ، و fitness با کارت پیام قابل استفاده می باشد و مواردی از جمله برنامه تمرینی ، رژیم غذایی، کلاسهای خصوصی با مربی، ماساژ و بوفه در صورت استفاده شامل هزینه نقدی خواهد بود.
×