مجموعه تفریحی سورتمه تهران

- تعیین جنسیت برای بهره برداری از خدمات: مناسب برای نوجوانان و افراد بزرگسال (کودکان می توانند همراه والدین خود سوار شوند. - شرح خدمات قابل ارائه به دارندگان پیام: خرید بلیط سورتمه، سافاری وحشت، سینما پرواز و ماشین کوبنده
×