آخرین رویدادها

تور مشهد اعضای پیام برگذار شد ...تور مشهد برای اعضای محترم پیام انجام شد . در تاریخ 16/آذر مسافران به همراه اعضای گروه ایرانیان پرواز و پیام به وسیله قطار حرکت کردند . در روز دوم گشت طرقبه ، خرید و امامزاده ناصر و یاسر (ع) و همچنین بازدید از موزه ی مرکزی حرم رضوی را داشتیم .

 

 

برای بازدید از عکس های تور به کانال ما بپیوندید .

https://telegram.me/payameiranian


 

برنامه ی تور های بعدی بزودی بر روی کانال قرار میگیرد ...

منتظر تور های بعدی باشید ...


photo_2016-12-13_15-07-52.jpg 
آخرین ها

تور مشهد اعضای پیام برگذار شد ...تور مشهد برای اعضای محترم پیام انجام شد . در تاریخ 16/آذر مسافران به همراه اعضای گروه ایرانیان پرواز و پیام به وسیله قطار حرکت کردند . در روز دوم گشت طرقبه ، خرید و امامزاده ناصر و یاسر (ع) و همچنین بازدید از موزه ی مرکزی حرم رضوی را داشتیم .

 

 

برای بازدید از عکس های تور به کانال ما بپیوندید .

https://telegram.me/payameiranian


 

برنامه ی تور های بعدی بزودی بر روی کانال قرار میگیرد ...

منتظر تور های بعدی باشید ...


photo_2016-12-13_15-07-52.jpg