عرضه پوشاك با شرايط ويژه در موسسه پيام


1395/10/20

به استحضار مي رساند  علاوه بر شرايط فوق  همكاراني كه بصورت نقدي خريداري كنند  15 تا 20 درصد از تخفيفات ويژه برخوردار خواهند بود .همچنين اقساط در 6 ماه و با دريافت دو فقره چك انجام مي شود .

گفتني است عرضه پوشاك از امروز به مدت 10 روز در محل سالن رز موسسه پيام  آماده خدمت  رساني به همكاران محترم است .


MediaHandler[1].jpg