اطلاعيه سانس هاي ويژه مجموعه آبي موسسه پيام


1395/03/17

ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان به اطلاع كليه اعضاءو ورزشكاران محترم مي رساند سانس هاي ويژه مجموعه آبي(آقايان)در روزها ي شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 21/30 الي 23/30و 24/00 الي 2/00 بامداد و سانس ويژه بانوان در روزهاي يكشنبه ،سه شنبه و پنچ شنبه از ساعت 21/00 الي 23/30 داير مي باشد. لازم به ذكر است سالن بدنسازي و ساير اماكن ورزشي موسسه پيام كما في السابق آماده ارائه خدمات به ورزشكاران عزيز ميباشد.


271_images (1).jpg