رستوران شماره 1موسسه پيام بازسازي شد


1395/02/19

بازسازي رستوران شماره يك پيام با طراحي و معماري بسيار زيبا و با همكاري كاركنان زحمت كش موسسه پيام طي 25 روز كاري به اتمام رسيد .به گزارش روابط عمومي موسسه فرهنگي ،ورزشي و رفاهي پيام ؛ كليه بخشهاي مربوط به سالن پذيرايي و بخش سرو غذا مورد بازسازي كلي قرار گرقت و از اين پس كليه جشن ها و گردهمايي ها در محيطي با معماري زيبا برگزار خواهد شد.بنابراين گزارش كليه كانالهاي تاسيساتي ،سقف كاذب و لوله هاي تاسيساتي با عمري بالغ بر 50 سال جمع آوري و مورد تعميرات اساسي قرار گرفت . و به جهت صرفه جوئي در مصرف انرژي كليه سيستم برق و نور پردازي ضمن بهينه سازي مجهز به لامپهاي LEDشد. 

شايان ذكر است اين رستوران در سال 1346 ساخته شد و تا اكنون هيچ گونه تغييرات كلي و اساسي در آن صورت نگرفته بود.


422119225_118947_13391575154611460497.jpg