تماس با موسسه پیام

لیست تلفن های موسسه پیام

آدرس : تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از چهارراه شهید قدوسی (قصر) - روبه روی خیابان توپچی - ورودی 10 -شماره تلفن گويا 42340000

موسسه فرهنگی ورزشی و رفاهی پیام

توجه : سوالات خود را در خصوص نحوه عضویت ، زمان بندی تشکیل کلاسها و رشته های فعال ورزشی
و سانس های استخر و بدنسازی از پذیرش با شماره 42340121و 42340120بپرسید.
برای آگاهی از سانس های استخر و بدنسازی و .... با شماره 42340134،42340135
و برای آگاهی از نحوه عضویت ، زمان بندی تشکیل کلاسها و رشته های فعال ورزشی با پذیرش موسسه 42340120- 42340121) تماس می گیرید، سپاسگزاریم.

موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی پیام

آدرس: خیابان شریعتی - بالاتر از چهار راه شهید صدوقی(قصر) - روبروي پارك انديشه -ورودی 11

موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی پیام

خیابان شریعتی - بالاتر از چهار راه شهید صدوقی(قصر) - روبروي پارك انديشه -ورودی 11

42340120 عضویت
42340134استخر و بدنسازی
42340121پذیرش
42340302روابط عمومی