لیست تلفن های موسسه پیام


مخاطب گرامي درصورت نياز به تماس با بخشهاي مختلف موسسه فرهنگي،ورزشي ورفاهي پيام لطفا با شماره 42340000 تماس حاصل نمائيد  ويا شماره هاي داخلي بخش مورد نظر را در سه صفر آخر شماره مذكور شماره گيري نمائيد . مانند:شماره بخش روابط عمومي 42340302   مي باشد.


داخلی

شماره مستقیم

نام ونام خانوادگی

نام واحد

 

 

آقای عباسی

 

 

 

مدیر عامل

 

 

 

 

 

100

88464444

آقای جان بزرگی

دفتر مدیر عامل

101

88465555

 

102

88434404فکس

آقای یعقوبی

103

88112386

 

108

104

سالن کنفرانس

109

 

آبدارخانه

220

88473748

خانم بینش

دبیرخانه

221

 

222

 

خانم شیری چیان

 

 

آقای جهانگیری

دفتر معاونت اداری و مالی و ورزشی

 

 

 

 

آقای سرایی

201

88473435

آقای اکبری

219فکس

88473434

202

88114120

آقای بهرامی

206

 

خانم خانمحمدی

حسابداری

207

88114199

آقای عبدالهی

208

88465504

آقای دهقان

209

 

اقای آبنیکی

210

 

خانم حسینی

224

 

آقای صدیقی نیا

180

88465502

 

اموراداری و تدارکات

181

 

182

88476300

آقای باقری

183

 

اقای ذوقی

211

 

خانم نظار

212

 

خانم جمالی

213

88473644فکس

 

113

 

آقای یگانه

رفاهی

120

 

خانم نقاشیان

پذیرش

121

 

خانم صادق زاده

123

 

آقای عبدی

تاسیسات

122

 

آقای برادران

 

 

آقای نظری ومیرزابیگی

129

 

اقای یوسفی

انبار

125

88465505

آقای شیروانی

رستوران 2

138

 

آقای غفوری

اسکیت

340

88473455

 

آژانس مسافرتی

 

88473444

 

نوین تاوه

داخلی

شماره مستقیم

نام ونام خانوادگی

نام واحد

366

88473553

آقای جوادی زاده

انفورماتیک

140

 

آقایخراسانی

141

88443663

آقای صمدیان

214

 

آقای کوره بازی

کارشناس ورزشی

215

 

آقای موحدی

216

 

آقای پهلوانی

217

 

آقای لب جویی

218

 

خانم بساطی

150

 

آقای پشتکوهی

دفتر سالن ها

153

 

 

دفتر خدمات

151

 

 

تیراندازی

152

 

 

سالن بدنسازی2

154

 

 

زمین چمن

137

88441214

آقای صفدریان

تنیس خاکی

136

88462064

 

صخره نوردی

135

 

 

دفتر استخر

134

 

139

 

آقای راجی

بلیط فروشی

132

88473534

آقای ناطقی

فرهنگی

130

 

آقای صادقی

131

 

آقای لب آبی

133

 

 

301

 

آقای رخشا

روابط عمومی

302

 

خانم مرجانی

303

88408299

آقای صمدیان

305

 

آقای ذاکر

حقوقی

304

88465503

خانم بخشی

306

 

آقای تبرایی

فنی مهندسی

307

88442040

آقای معصومی

حراست

310فکس

 

 

308

 

 

309

 

خانم سلیمانی

127

 

 

نگهبانی ورودی 11

184

 

 

نگهبانی ورودی 10

126

 

 

مهد کودک

155

 

 

آرایشگاه

223

 

 

آبدارخانه

312

 

 

بازرسی

 

کلیه شماره های داخلی با پیش شماره 42340 می باشد