لیست تلفن های موسسه پیام


مخاطب گرامي درصورت نياز به تماس با بخشهاي مختلف موسسه فرهنگي،ورزشي ورفاهي پيام لطفا با شماره 42340000 تماس حاصل نمائيد  ويا شماره هاي داخلي بخش مورد نظر را در سه صفر آخر شماره مذكور شماره گيري نمائيد . مانند:شماره بخش روابط عمومي 42340302   مي باشد.