پربازدیدترین ها

تور تهرانگردي ؛ پنجشنبه 16 دي

Published: 19 days ago
" امور فرهنگي موسسه پيام درنظر دارد يك دور تور تهران گردي روز پنجشنبه 16 دي برگزار كند متقاضيان مي توانند با مراجعه حضوري و يا تلفن 42340130 نام نويسي كنند .
"
امور فرهنگي  موسسه پيام درنظر دارد يك  دور  تور تهران گردي  روز  پنجشنبه  16 دي برگزار كند متقاضيان مي توانند  با مراجعه حضوري و يا تلفن 42340130 نام نويسي كنند .

###

MediaHandler[1].jpg 


آخرین رویدادها

تور تهرانگردي ؛ پنجشنبه 16 دي


1395/10/11

امور فرهنگي  موسسه پيام درنظر دارد يك  دور  تور تهران گردي  روز  پنجشنبه  16 دي برگزار كند متقاضيان مي توانند  با مراجعه حضوري و يا تلفن 42340130 نام نويسي كنند .
MediaHandler[1].jpg