پربازدیدترین ها

مجموعه آبی پیام تا چهار شنبه 15 دی تعطیل است

Published: 19 days ago
" معاون ورزش موسسه فرهنگی ، ورزشی و رفاهی پیام گفت : در راستای خدمات رسانی بهتر به اعضا و همکاران محترم مجموعه ای آبی پیام به علت پاره ای تعمیرات از جمله تعویض آب، نظافت دوره اي و سم پاشي از فردا جمعه تا چهارشنبه 15 دی تعطیل است.
"

###

MediaHandler.jpg