پربازدیدترین ها

اطلاعيه

Published: 27 days ago
" مجموعه آبي ارم به علت پاره اي از مشكلات اداري از ارائه خدمات به اعضاء تا اطلاع ثانوي معذور است.گفتني است در صورت رفع اين مشكل متعاقبا اطلاع رساني مي شود.
"

به استحضار مي رساند ؛مجموعه آبي ارم به علت پاره اي از مشكلات اداري از ارائه خدمات به اعضاء تا اطلاع ثانوي معذور است.گفتني است در صورت رفع اين مشكل متعاقبا اطلاع رساني مي شود.


###

271_images (1).jpg 


آخرین رویدادها

اطلاعيه


1395/10/01

به استحضار مي رساند ؛مجموعه آبي ارم به علت پاره اي از مشكلات اداري از ارائه خدمات به اعضاء تا اطلاع ثانوي معذور است.گفتني است در صورت رفع اين مشكل متعاقبا اطلاع رساني مي شود.


271_images (1).jpg