پربازدیدترین ها

اختتاميه سومين المپياد ورزشي آقايان با معرفي برترين ها درمشهد مقدس

Published: 32 days ago
" با حضور مدير عامل موسسه پيام و جمعي از مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، مسئولان ورزشي و ورزشکاران آيين اختتاميه سومين دوره المپياد ورزشي آقايان برگزار شد.
"

 اين مراسم با تلاوت قرآن مجيد و سخنراني مهندس عباسي  آغاز شد و در پايان  با اهدا مدال پرونده اين دور از رقابت ها بسته شد . 

سومين دوره المپياد ورزشي آقايان  با حضور بيش از 200 ورزشكار مرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت هاي مخابراتي در چهار رشته دارت ، واليبال ، آمادگي جسماني و تيراندازي  از دوشنبه  22 آذر تا  پنج شنبه  25 در سالن قدس مخابرات مشهد مقدس برگزار  شد .

نتايج  به شرح زير است  .

تيراندازي :

اول:تیم شرکت ارتباطات زیر ساخت

دوم:تیم وزارت ارتباطات

سوم:تیم سازمان تنظیم مقررات

  واليبال

اول: مخابرات ایران

دوم : شرکت زیرساخت

 سوم : مخابرات استان تهران

چهارم : پست بانک

دارت

مقام اول مجتبی علی رحمی از زیرساخت

مقام دوم محمد ملک از زیرساخت

مقام سوم هادی فرخنده از مخابرات ایران

آمادگی جسمانی

تا ۳۵ سال:

مقام اول:مخابرات استان تهران

مقام دوم:مخابرات ایران

مقام سوم:شرکت ارتباطات زیر ساخت

۳۶ تا ۴۰ سال

مقام اول:شرکت تنظیم مقررات

مقام دوم:مخابرات استان تهران

مقام سوم:شرکت ارتباطات سیار

۴۱تا۴۵ سال

مقام اول:شرکت ارتباطات زیر ساخت

مقام دوم:شرکت پست بانک

مقام سوم:شرکت مخابرات ایران

۴۶تا۵۰ سال

مقام اول:شرکت ارتباطات زیر ساخت

مقام دوم:مخابرات استان تهران

مقام سوم:مخابرات ایران

۵۱ سال به بالا

مقام اول:شرکت ارتباطات زیر ساخت

مقام دوم:مخابرات استان تهران

مقام سوم:شرکت مخابرات ایران


###

05.jpg 


آخرین رویدادها

اختتاميه سومين المپياد ورزشي آقايان با معرفي برترين ها درمشهد مقدس


1395/09/25

 اين مراسم با تلاوت قرآن مجيد و سخنراني مهندس عباسي  آغاز شد و در پايان  با اهدا مدال پرونده اين دور از رقابت ها بسته شد . 

سومين دوره المپياد ورزشي آقايان  با حضور بيش از 200 ورزشكار مرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت هاي مخابراتي در چهار رشته دارت ، واليبال ، آمادگي جسماني و تيراندازي  از دوشنبه  22 آذر تا  پنج شنبه  25 در سالن قدس مخابرات مشهد مقدس برگزار  شد .

نتايج  به شرح زير است  .

تيراندازي :

اول:تیم شرکت ارتباطات زیر ساخت

دوم:تیم وزارت ارتباطات

سوم:تیم سازمان تنظیم مقررات

  واليبال

اول: مخابرات ایران

دوم : شرکت زیرساخت

 سوم : مخابرات استان تهران

چهارم : پست بانک

دارت

مقام اول مجتبی علی رحمی از زیرساخت

مقام دوم محمد ملک از زیرساخت

مقام سوم هادی فرخنده از مخابرات ایران

آمادگی جسمانی

تا ۳۵ سال:

مقام اول:مخابرات استان تهران

مقام دوم:مخابرات ایران

مقام سوم:شرکت ارتباطات زیر ساخت

۳۶ تا ۴۰ سال

مقام اول:شرکت تنظیم مقررات

مقام دوم:مخابرات استان تهران

مقام سوم:شرکت ارتباطات سیار

۴۱تا۴۵ سال

مقام اول:شرکت ارتباطات زیر ساخت

مقام دوم:شرکت پست بانک

مقام سوم:شرکت مخابرات ایران

۴۶تا۵۰ سال

مقام اول:شرکت ارتباطات زیر ساخت

مقام دوم:مخابرات استان تهران

مقام سوم:مخابرات ایران

۵۱ سال به بالا

مقام اول:شرکت ارتباطات زیر ساخت

مقام دوم:مخابرات استان تهران

مقام سوم:شرکت مخابرات ایران


05.jpg