پربازدیدترین ها

اطلاعيه

Published: 36 days ago
" به اطلاع كليه ورزشكاران و اعضاءمحترم مي رساند جهت رفاه حال شما عزيزان كليه اماكن ورزشي موسسه پيامدر روز شنبه 27 آذر ماه دائر و آماده ارائه خدمات ميباشد.
"

ضمن تبريك ميلاد با سعادت حضرت محمد مصطفي (ص)وحضرت امام جعفر صادق (ع)به اطلاع كليه ورزشكاران و اعضاءمحترم مي رساند جهت رفاه حال شما عزيزان كليه اماكن ورزشي موسسه پيامدر روز شنبه 27 آذر ماه دائر و آماده ارائه خدمات ميباشد.


###

271_images (1).jpg 


آخرین رویدادها

اطلاعيه


1395/09/22

ضمن تبريك ميلاد با سعادت حضرت محمد مصطفي (ص)وحضرت امام جعفر صادق (ع)به اطلاع كليه ورزشكاران و اعضاءمحترم مي رساند جهت رفاه حال شما عزيزان كليه اماكن ورزشي موسسه پيامدر روز شنبه 27 آذر ماه دائر و آماده ارائه خدمات ميباشد.


271_images (1).jpg