پربازدیدترین ها

تجليل از ورزشكاران جانباز و معلول موسسه پيام

Published: 43 days ago
" در مراسمي با حضور مدير عامل ، مسئولان پيام و جمعي از مديران وزارت ارتباطات از ورزشكاران جانباز و معلول تجليل شد.
"

در اين مراسم مهندس سرايي معاون ورزش موسسه ضمن خوشامدگويي  گزارشي از وضعيت سالن ها ؛ اماكن ورزشي و همچنين برنامه هاي  موسسه جهت خدمات رساني به معلولان و جانبازان ورزشكار ارايه كرد. مهندس عباسي مدير عامل موسسه پيام نيزدر ادامه ضمن گفتگويي صميمي با ورزشكاران معلول از نزديك  نياز ها و مشكلات آنها را بررسي کرد و گفت : همه تلاش خود را بکار خواهيم بست تا بهترين خدمات تقديم اين عزيزان شود . 

در پايان مراسم از ورزشكاران حاضر با اهدا شاخه گل ويادبودي تقدير بعمل آمد . 


###

IMG_4167.JPG  IMG_4073.JPG  IMG_4116.JPG  IMG_4148.JPG 


آخرین رویدادها

تجليل از ورزشكاران جانباز و معلول موسسه پيام


1395/09/15

در اين مراسم مهندس سرايي معاون ورزش موسسه ضمن خوشامدگويي  گزارشي از وضعيت سالن ها ؛ اماكن ورزشي و همچنين برنامه هاي  موسسه جهت خدمات رساني به معلولان و جانبازان ورزشكار ارايه كرد. مهندس عباسي مدير عامل موسسه پيام نيزدر ادامه ضمن گفتگويي صميمي با ورزشكاران معلول از نزديك  نياز ها و مشكلات آنها را بررسي کرد و گفت : همه تلاش خود را بکار خواهيم بست تا بهترين خدمات تقديم اين عزيزان شود . 

در پايان مراسم از ورزشكاران حاضر با اهدا شاخه گل ويادبودي تقدير بعمل آمد . 


IMG_4167.JPG  IMG_4073.JPG  IMG_4116.JPG  IMG_4148.JPG