پربازدیدترین ها

افتخارآفريني بانوان پيام در مسابقات تيراندازي قهرماني كشور

Published: 49 days ago
" فرشته كنعاني و سمانه كوثر مدار در مسابقات تيراندازي قهرماني كشور (جام بزرگداشت خانم نيره عاكف) به ترتيب مقام اول تپانچه بادي و تفنگ بادي را كسب كردند .
"

تيم تيراندازي بانوان جانباز ومعلول موسسه پيام در مسابقات تيراندازي قهرماني كشور ، جام برزگداشت خانم نيره عاكف ، موفق به كسب مقام به شرح زير شده اند .

خانم فرشته كنعاني    مقام اول تپانچه بادي

خانم سمانه كوثرمدار  مقام اول تفنگ بادي

---------------------

مقام اول تيمي تپانچه بادي :       اول :فرشته كنعاني                      دوم : فهيمه رحيمي          سوم : فاطمه غلامحسين

مقام سوم تيمي بادي كلاس R4: اول سمانه كوثرمدار                     دوم : زهرا قنبري              سوم : زهرا صالحي

مقام سوم تيمي تفنگ بادي كلاس  R2:     اول : ماندانا منوچهري      دوم : طاهره محمدي           سوم : منصوره سادات حسيني  


###

425622201_240235_14656171206985562320.jpg  425733744_71473_11884881983523599343.jpg 


آخرین رویدادها

افتخارآفريني بانوان پيام در مسابقات تيراندازي قهرماني كشور


1395/09/09

تيم تيراندازي بانوان جانباز ومعلول موسسه پيام در مسابقات تيراندازي قهرماني كشور ، جام برزگداشت خانم نيره عاكف ، موفق به كسب مقام به شرح زير شده اند .

خانم فرشته كنعاني    مقام اول تپانچه بادي

خانم سمانه كوثرمدار  مقام اول تفنگ بادي

---------------------

مقام اول تيمي تپانچه بادي :       اول :فرشته كنعاني                      دوم : فهيمه رحيمي          سوم : فاطمه غلامحسين

مقام سوم تيمي بادي كلاس R4: اول سمانه كوثرمدار                     دوم : زهرا قنبري              سوم : زهرا صالحي

مقام سوم تيمي تفنگ بادي كلاس  R2:     اول : ماندانا منوچهري      دوم : طاهره محمدي           سوم : منصوره سادات حسيني  


425622201_240235_14656171206985562320.jpg  425733744_71473_11884881983523599343.jpg