پربازدیدترین ها

اطلاعيه

Published: 61 days ago
" به اطلاع اعضاء و ورزشكاران محترم ميرساند مجموعه ورزشي شهروند بجنورد به علت اتمام قرارداد فيمابين با موسسه پيام، از ليست مجموعه هاي طرف قرارداد موسسه خارج شده است.
"

به اطلاع اعضاء و ورزشكاران محترم ميرساند مجموعه ورزشي شهروند بجنورد به علت اتمام قرارداد فيمابين با موسسه پيام، از ليست  مجموعه هاي طرف قرارداد موسسه خارج شده است.


###

271_images (1).jpg 


آخرین رویدادها

اطلاعيه


1395/08/29

به اطلاع اعضاء و ورزشكاران محترم ميرساند مجموعه ورزشي شهروند بجنورد به علت اتمام قرارداد فيمابين با موسسه پيام، از ليست  مجموعه هاي طرف قرارداد موسسه خارج شده است.


271_images (1).jpg