پربازدیدترین ها

افزايش كاربران از كارتهاي الكترال يك موفقيت است

Published: 70 days ago
" مدير عامل موسسه پيام در يكصد و بيستمين نشست مسئولان ورزشي وزارت گفت : افزايش استفاده كننده هاي از كارت الكترال پيام نشان مي دهد مسير خدمات رساني صحيح است و اين در نوع خود يك موفقيت بزرگ محسوب مي شود .
"

مهندس عباسي  دراين جلسه بااشاره به اينكه  يك درصد بودجه وزارت به موسسه پيام مي توانست  نقش بسزايي در خدمات رساني به همكاران و اعضا ايفا كند؛ گفت : حذف اين رديف  مجموعه پيام را با مشكلاتي  مواجهه كرده است . 

مديرعامل پيام افزود؛ بااين اوصاف نبود بودجه كافي از تلاش مديران و كادر موسسه پيام نكاسته است و با برنامه ريزي و درايت  خدمات رساني به نحو شايسته  به اعضا  ادامه دارد و از انتقال اين خلع جلوگيري شده است . 

مهندس عباسي در ادامه گزارشي از طرح هاي درحال ساخت مجموعه پيام ارايه كرد و گفت : اميدواريم به حول قوه الهي طبق برنامه  اين طرح ها همزمان با هه مبارك فجر با پايان برسند . 

سخنران بعدي معاون اداري ومالي شركت زير ساخت كه  خود ميزبان اين دوره نيز بود با خير مقدم به مسئولان ورزشي وزارت  از سلامت كاركنان به عنوان دغدغه اي بزرگ يادكرد و گفت : از طريق ورزش مي توان ازشيوع  بسياري از بيماري ها جلوگيري كرد . 

مهندس خبار آمار بيماري چون ؛ قند ، چربي خون  و چاقي  را درميان همكاران نگران كننده اعلام كرد  و گفت : وضعيت سلامت كاركنان به علت بي تحركي از شاخص كشوري پايين تر است كه اين يك هشدار محسوب مي شود . 

دراين نشست معاون ورزش موسسه پيام  هم با ارايه گزارش از عملكرد 6 ماه حوزه ورزش ، خانم بساطي را به عنوان مسئول جديد بانوان معرفي كرد . 

خانم بساطي نيز با معرفي خود اهم برنامه ها را  براي ارتقا جايگاه ورزش زنان در وزارت بيان كرد و درادامه به سوال حاضرين پاسخ گفت . 

در ادامه نشست  مسئولان ورزشي آخرين  هماهنگي و آمادگي خود را براي حضور در المپياد  آقايان در مشهد  مورد بررسي قرار دادند و  مقرر شد اول آبان نتيجه نهايي اعلام شود . 


###

IMG_.jpg  IMG_3.jpg  425714655_212146_15335541867512903618.jpg  426310613_176490_15804639433767181962.jpg 


آخرین رویدادها

افزايش كاربران از كارتهاي الكترال يك موفقيت است


1395/08/18

مهندس عباسي  دراين جلسه بااشاره به اينكه  يك درصد بودجه وزارت به موسسه پيام مي توانست  نقش بسزايي در خدمات رساني به همكاران و اعضا ايفا كند؛ گفت : حذف اين رديف  مجموعه پيام را با مشكلاتي  مواجهه كرده است . 

مديرعامل پيام افزود؛ بااين اوصاف نبود بودجه كافي از تلاش مديران و كادر موسسه پيام نكاسته است و با برنامه ريزي و درايت  خدمات رساني به نحو شايسته  به اعضا  ادامه دارد و از انتقال اين خلع جلوگيري شده است . 

مهندس عباسي در ادامه گزارشي از طرح هاي درحال ساخت مجموعه پيام ارايه كرد و گفت : اميدواريم به حول قوه الهي طبق برنامه  اين طرح ها همزمان با هه مبارك فجر با پايان برسند . 

سخنران بعدي معاون اداري ومالي شركت زير ساخت كه  خود ميزبان اين دوره نيز بود با خير مقدم به مسئولان ورزشي وزارت  از سلامت كاركنان به عنوان دغدغه اي بزرگ يادكرد و گفت : از طريق ورزش مي توان ازشيوع  بسياري از بيماري ها جلوگيري كرد . 

مهندس خبار آمار بيماري چون ؛ قند ، چربي خون  و چاقي  را درميان همكاران نگران كننده اعلام كرد  و گفت : وضعيت سلامت كاركنان به علت بي تحركي از شاخص كشوري پايين تر است كه اين يك هشدار محسوب مي شود . 

دراين نشست معاون ورزش موسسه پيام  هم با ارايه گزارش از عملكرد 6 ماه حوزه ورزش ، خانم بساطي را به عنوان مسئول جديد بانوان معرفي كرد . 

خانم بساطي نيز با معرفي خود اهم برنامه ها را  براي ارتقا جايگاه ورزش زنان در وزارت بيان كرد و درادامه به سوال حاضرين پاسخ گفت . 

در ادامه نشست  مسئولان ورزشي آخرين  هماهنگي و آمادگي خود را براي حضور در المپياد  آقايان در مشهد  مورد بررسي قرار دادند و  مقرر شد اول آبان نتيجه نهايي اعلام شود . 


IMG_.jpg  IMG_3.jpg  425714655_212146_15335541867512903618.jpg  426310613_176490_15804639433767181962.jpg