پربازدیدترین ها

مهندس عباسي در احكامي عضو ناظر بر منابع انساني و معاملات موسسه را منصوب كرد

Published: 80 days ago
" مهندس عباسي مدير عامل موسسه فرهنگي ، ورزشي و رفاهي پيام در احكامي جداگانه آقاي داريوش رمضاني را با حفظ سمت به عنوان ناظر بر كميته منايع انساني و هنچنين معاملات منصوب كرد .
"

 در اين حكم  آمده است ؛

جناب آقاي داريوش رمضاني مدير محترم بازرسي موسسه پيام بدينوسيله جنابعالي  با حفظ سمت سازماني به عنوان عضو ناظر كميته منابع انساني  منصوب مي شويد . اميد است با اتكال  به خداوند متعال و همدلي وهمكاري با ساير اعضا كميته درانجام  وظايف محوله موفق ومويد باشيد .

در حكم ديگر نيز آمده است .

جناب آقاي داريوش رمضاني مدير محترم بازرسي موسسه پيام  با استناد به ماده 13 آيين نامه معاملات موسسه بدينوسيله جنابعالي  با حفظ سمت سازماني به عنوان عضو  ناظر كميسيون معاملات  موسسه  منصوب مي شويد . اميد است با اتكال  به خداوند متعال و همدلي وهمكاري با ساير اعضا كميته درانجام  وظايف محوله موفق ومويد باشيد .

 

 

 

 


###

IMG_ (1).jpg 


آخرین رویدادها

مهندس عباسي در احكامي عضو ناظر بر منابع انساني و معاملات موسسه را منصوب كرد


1395/08/10

 در اين حكم  آمده است ؛

جناب آقاي داريوش رمضاني مدير محترم بازرسي موسسه پيام بدينوسيله جنابعالي  با حفظ سمت سازماني به عنوان عضو ناظر كميته منابع انساني  منصوب مي شويد . اميد است با اتكال  به خداوند متعال و همدلي وهمكاري با ساير اعضا كميته درانجام  وظايف محوله موفق ومويد باشيد .

در حكم ديگر نيز آمده است .

جناب آقاي داريوش رمضاني مدير محترم بازرسي موسسه پيام  با استناد به ماده 13 آيين نامه معاملات موسسه بدينوسيله جنابعالي  با حفظ سمت سازماني به عنوان عضو  ناظر كميسيون معاملات  موسسه  منصوب مي شويد . اميد است با اتكال  به خداوند متعال و همدلي وهمكاري با ساير اعضا كميته درانجام  وظايف محوله موفق ومويد باشيد .

 

 

 

 


IMG_ (1).jpg